GIA PHÁT tổ chức ngàu hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng sẻ chia”

GIA PHÁT tổ chức ngàu hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng sẻ chia” Ngày 25/11/2022, Gia Phát đã phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương” năm 2022.
GIA PHÁT tổ chức ngàu hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng sẻ chia” Với ý nghĩa tốt đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện và xuất phát từ mong muốn góp phần hỗ trợ các bệnh viện đáp ứng nhu cầu truyền máu cứu người, ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương” năm 2022 của Gia Phát đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia đông đảo của toàn thể cán bộ nhân viên.
GIA PHÁT tổ chức ngàu hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng sẻ chia” Chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức góp phần tuyên truyền ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu, nhân rộng, lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ nhân viên Gia Phát trong các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.
GIA PHÁT tổ chức ngàu hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng sẻ chia” Dưới đây là những hình ảnh trong ngày hội hiến máu nhân đạo của Gia Phát tại Viện huyết học truyền máu trung ương GIA PHÁT tổ chức ngàu hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng sẻ chia”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *